El barri del Rec

El barri del Rec

Una icona del patrimoni industrial català

El Rec d’Igualada pren l’aigua del riu Anoia i té un recorregut d’uns dos quilòmetres i mig. Construït a l’Alta Edat Mitjana, ha servit per donar força motriu als molins hidràulics, per regar les hortes i, des del segle XVIII, per abastar d’aigua les desenes d’indústries adoberes i tints arrenglerades al llarg de la sèquia.

Tot i l’aparença de barri adober, el Rec ha concentrat indústria molt diversa; a les adoberies s’hi van sumar les grans fàbriques tèxtils cotoneres i vapors que són exponents de la primera revolució industrial catalana, nova indústria tèxtil del gènere de punt i altres edificis de singular vàlua arquitectònica i històrica que encara avui es conserven.

Us convidem a recórrer el barri del Rec d’Igualada per descobrir una arquitectura pròpia formada per contraforts, passeres, bagants, piques i boixarreres, i per viure el tragí d’un barri on conviuen treballadors de les adoberies, activistes culturals i visitants.


Benvinguts al barri del Rec d’Igualada, icona del patrimoni industrial català

play Mira el vídeo