Roger Velázquez: El Rec, 1994

Fotografies del barri del Rec fetes per Roger Velázquez l'any 1994. Arxiu Comarcal de l'Anoia - AFMI