Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Entre els carrers Sant Faust i del Sol, el canal del Rec conserva els seus elements arquitectònics més característics: els contraforts (recolzament de les façanes de les adoberies per contrarestar qualsevol inclinació derivada de l’efecte erosionant de la humitat de la sèquia), les boixarreres (forats a través dels quals els usuaris captaven l’aigua del rec per a usos agrícoles o industrials), les gelosies (paret dels porxos on s’assecaven les pells adobades) o les passeres que permetien accedir a les adoberies des del camí del rec passant per sobre de l’aigua.

C. del Rec entre c. del Sol i Sant Faust

  • s. XII (canal), s. XVIII (contraforts)