Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

La Xemeneia de l’antiga fàbrica de Tint del Pallerols data de 1882. S’aixeca a la cruïlla del camí del Rec i el carrer de la Creueta, a la part meridional de la sèquia. La fàbrica, destinada al procés de tenyir el fil de cotó, roman aturada des de fa anys però la xemeneia és una de les icones de la silueta barri. Es tracta d’una xemeneia troncocònica col·locada sobre una base quadrada construïda amb maó i coronada amb un anell motllurat. La xemeneia està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.

C. del Rec, 2-6

  • 1882