Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

El Vapor de Francesc d’Assís Mas (Cal Sistaré) consta de dues naus i una xemeneia. Va ser construïda el 1855, projectada per l’arquitecte Josep Buixareu i Gallart, i el 1947 l’arquitecte Bonaventura Bassegoda Musté en va reformar la façana.

C. de la Creueta, 35

  • Josep Buixareu i Gallart
  • 1855

El fabricant cotoner Francesc d’Assís Mas va aixecar la fàbrica a vapor a l’antic prat d’indianes de la família, a la partida de la Creueta. El que seria conegut com a “vapor de baix” s’edificà en el decurs del bienni de 1856-57. Posteriorment, algunes de les naus d’aquesta fàbrica van ser cedides en arrendament a d’altres companyies de filats i teixits: Llunell, Ferrer i Cia i Ferrer, Vidal i Cia. La crisi de la “fam del cotó” comportà que el vapor deixés de funcionar i el 1881 la fàbrica va ser embargada a l’hereu de Francesc Mas, Pere Mas, i subhastada. El 1894 Ramon Sistaré va esdevenir l’únic propietari del vapor i el succeí el seu fill Amadeu, que el va electrificar. La fàbrica ja fa anys que ha deixat de funcionar, però l’edifici ha arribat intacte fins avui.