Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Central productora de termoelectricitat construïda el 1903, projectada per l’arquitecte Isidre Gili i Moncunill. L’energia de l’Electra Igualadina va proporcionar força motriu a la indústria i va possibilitar la mecanització de moltes fàbriques, petits tallers i obradors que estaven encara en la fase manufacturera.

C. del Sol, 54 / c. del Rec, 41

  • Isidre Gili i Moncunill
  • 1903
  • Modernista

Es tracta d’un conjunt de diferents edificacions i un gran pati, de característiques modernistes. L’edifici del carrer del Sol, destinat a l’administració, consta de planta baixa i pis. La façana combina elements realitzats amb pedres irregulars de grans dimensions, amb una porta d’entrada d’arc apuntat fet amb maó vist i pedra. Destaca el treball de forja de la reixa que corona la façana. En les dues construccions amb façana al Rec, tot i que de línies més sòbries que l’edifici del carrer del Sol, hi destaquen les decoracions fetes amb maó vist. L’edifici de més alçada, destinat al transformador, presenta també línies austeres com les edificacions amb façana al Rec. Destaca sobretot per les ornamentacions a les obertures d’ull de bou realitzades també amb totxo. Considerada Bé amb Elements d’Interès (BEI).