Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Edifici industrial construït el 1901 per Marià Vives Gibert, amb Pau Riera i Galtés com a mestre d’obres, i reformada el 1950. El 1945, Joaquima Roca ja havia comprat la propietat, que comprenia una adoberia formada per baixos, dos pisos, cobert amb terrat i un pati al darrere. Joaquima Roca ho va vendre a Josep Mussons Casanovas el 1945. És probable que pels voltants dels anys 1940-1950 es fes la reforma de les obertures de la planta baixa tot obrint en més amplada dos portals d’entrada. L’any 1987, la propietat va passar a Joan M. Mussons Balcells, el qual va vendre l’adoberia a la societat Orchardex, SA, l’any 1997.

C. Sant Antoni de Baix, 47

  • Marià Vives Gibert
  • 1901

La façana del carrer, una tradicional façana industrial del segle XIX,  presenta una composició ordenada de finestres d’arc rebaixat i emmarcades amb perfils treballats de totxo vist, coronada amb una cornisa de pedra amb permòdols.  És la peça decana d’una mansana singular per la seva compacitat i volumetria.