Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Les adoberies de Cal Ton del Jaume, Joan Llucià i Josep Tous és un conjunt format per tres adoberies que van passar a ser explotades per una sola empresa. En totes tres hi ha una planta baixa i tres pisos.

Rda. del Rec, 63 / travessia de Sant Antoni de Baix, 4

  • 1841

Les parts més característiques es troben en les plantes baixes, on es conserven els arcs i les voltes de canó realitzades amb totxo i també amb maó de pla. La façana que mira al Rec és recolzada per contraforts i conserva una llosana. A la planta superior d’una d’aquestes adoberies, hi ha un tram de paret de gelosia fet amb maons, una tècnica constructiva per crear espais adients per assecar les pells. A la façana del Rec, les obertures presenten una composició diferent en cadascuna de les plantes. A la primera i segona, cal remarcar el remat de les obertures fet amb arc rebaixat de maó.