Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

L’antiga adoberia de Josep Pelfort va ser construïda el 1917. Projectada per l’arquitecte Josep Pausas i Coll, en destaca la façana modernista. Va ser rehabilitada el 1995 per l’arquitecte Josep Ollé i Ribé com a casa d’habitatges. Protegida com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

C. Sant Antoni de Baix, 5 / c. Caritat, 6

  • Josep Pausas i Coll
  • 1917
  • Modernista