Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

L’adoberia de Cal Segall és la més antiga que es conserva. Juntament amb l’adoberia de Cal Granotes –molt a prop l’una de l’altra- són les dues úniques que han estat documentades com a construïdes durant el segle XVIII.

Baixada de la Unió, 11 / c. del Rec, 35

  • s. XVIII

L’edificació consta de la unió d’una part més antiga formada per dues adoberies separades per un pati i una part més moderna. Avui el conjunt (Cal Segall i Cal Valls) forma una sola nau. La part més antiga és a l’oest, on es conserva, a la planta baixa, l’estructura original d’arcs i voltes, espai on se situaven els clots per adobar les pells. El pati que separava les dues adoberies més antigues es va cobrir. A la planta baixa de la segona adoberia, seguint en direcció est, hi havia vestigis d’un molí d’escorça, atès que se’n conservava la base. Per sota d’aquests vestigis, en un nivell inferior i soterrani, hi ha un cambra circular amb coberta semiesfèrica que podria haver estat un pou de glaç.

Actualment acull “Espais del Rec” un espai de cotreball d’iniciatives relacionades amb la creació i el disseny.