Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Construïda el 1919 com a adoberia i el 1925 reconvertida en habitatge per l’arquitecte Josep Pausas i Coll, forma part d’un conjunt d’importants adoberies del mateix carrer: l’Adoberia Ramon Miquel i Jorba (als números 22-24), Albareda i Miquel (núm. 23), Magí Martí Segarra (núm. 25), Valls Carol (núm. 28), Pielsa (núm. 13). Protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.

C. de la Creueta, 19-21

  • 1919