Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Els Castelltort són una nissaga d’adobers que té els seus orígens al segle XVIII. Antoni Castelltort i Borràs (àlies Ton del Jaume) va explotar l’adoberia del carrer Sant Antoni de Baix 10 que va rebre en establiment (pagant un entrada i un cens anual) el 1880 de mans de Josep Badia. El 1886 hi ha constància que es van fer les obres de remodelació i possiblement també d’ampliació.

La casa familiar, contigua a l'adoberia, dona al carrer Sant Antoni de Baix i conserva una llinda amb la inscripció "AC 1886"

Rda. del Rec, 61 / c. Sant Antoni de Baix, 10

  • s. XVIII

Juntament amb les adoberies de Joan Llucià i Josep Tous totes tres van ser adquirides durant els anys 2001-02 per l’empresa adobera Haubi, S.A, que les va unir i les va explotar de manera unificada.