Punts d'interès

Descobreix tots els edificis i elements patrimonials del barri

Edifici modernista projectat per l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet entre el 1921 i el 1922. Està format per dues naus consecutives de planta rectangular situades en nivells diferents. En la superior es recollia la verema i s’efectuaven les tasques de desrapar, trepitjar i premsar. Es comunica amb l’altra nau a través de tres arcs rodons que porten a un passadís enlairat que recorre la part superior de les tines situades a la nau principal. En aquestes tines hi tenia lloc la fermentació del most. La nau es cobreix mitjançant encavallades i bigues de fusta i teulada a dues vessants, i disposa d’un soterrani on hi ha dues fileres més de tines a banda i banda.

C. Joan Abat, 6

  • Cèsar Martinell i Brunet
  • 1921-1922
  • Modernisme

L’austeritat de la façana situada al carrer Joan Abad no fa pensar en la grandiositat del seu espai interior, una austeritat que fa que el celler d’Igualada no hagi estat tant valorat com altres cellers de Cèsar Martinell. Protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.